Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

Çevre alanındaki en başarılı doktora tezleri ödüllendirilecek

Sürdürülebilir çevre konusunda yapılan akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla Çevre Vakfı tarafından düzenlenen doktora tez yarışması için başvurular alınmaya başlandı. 1 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek başvuruların sonunda dereceye giren tezler 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kamuoyuna duyurulacak.

Sürdürülebilir çevre eksenli faaliyetlerini, “sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturma” misyonuyla yürüten Çevre Vakfı, geleneksel hale getirdiği en başarılı doktora tezi yarışmasının beşincisi için başvuru almaya başladı. “Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri 2022”nin başvuru süreci 1 Mart 2023 tarihinde sona erecek.

Yarışmayla, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartarak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlayarak çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Tez konuları belirlendi
En başarılı tez ödülü için değerlendirmeye alınacak tez konuları, “Çevre ve ahlak, göç ve çevreye etkileri, çevre felsefesi, şehircilik ve çevreye etkileri, çevre sosyolojisi, sürdürülebilir kalkınma, tarihte çevre kültürü, çevre ve insan sağlığı, edebi metinlerde çevre, doğal afetler ve çevresel etkileri, çevre hukuku, su, hava, toprak kirliliği ve kontrolü, çevre eğitimi, iklim değişikliği, toplumsal çevre bilinci, yenilenebilir enerji kaynakları, din ve çevre, temiz teknolojiler, tasavvuf düşüncesi ve çevre, yeşil tedarik zinciri” şeklinde belirlendi.

Çevre Vakfı’nın internet sitesi (www.cevrevakfi.org.tr) üzerinden yapılan başvurular, vakfın bilim danışma kurulu tarafından yapılacak ön incelemenin ardından jüri üyelerine gönderilecek. En başarılı tezler, jüri üyelerinin tezlerle ilgili raporları hazırlamasının ardından sırasıyla bilim danışma kurulu, yönetim kurulu ve mütevelli heyetinin değerlendirmelerinin ardından belirlenecek.

Değerlendirme kriterleri
Başvurular değerlendirilirken; çalışılan konunun orijinallik derecesi, başvuru yapılan alana etkisi, sağlayacağı yaygın etki, tezden elde edilen yayınlar, tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller, tez çalışmasıyla ilgili patentler/faydalı modeller, tezin dahil olduğu projeler, tezin basım ve sunuş kalitesi gibi ölçütler esas alınacak.

Birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL ödülün takdim edileceği yarışmaya 1 Ocak-31 Aralık 2022 tarih aralığında tamamlanmış tezler için müracaat edilebilecek olup adayın enstitüden doktor unvanı almış olması gerekiyor.

Ödül alan tezler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde Çevre Vakfı’nın internet sitesinden kamuoyuna duyurulacak. Ödül töreni ise vakfın duyuracağı ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

Çevre Vakfı Hakkında
Çevre alanında evrensel düzeyde öncü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonuyla farklı mesleklere mensup bir grup çevre gönüllüsü tarafından 1999 yılında kurulan Çevre Vakfı, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar aracılığıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir. Çevre bilincini artırmaya ve çevre ahlakını geliştirmeye öncelik veren Çevre Vakfı, çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır.