Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

2023 Akademik yılının çevre alanındaki en başarılı doktora tezlerine ödül

Sürdürülebilir çevre konusunda yapılan akademik çalışmaların desteklenmesi amacıyla Çevre Vakfı tarafından düzenlenen doktora tez yarışmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Sürdürülebilir çevre eksenli faaliyetlerini, “sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturma” misyonuyla yürüten Çevre Vakfı, geleneksel hale getirdiği en başarılı doktora tezi yarışmasının altıncısı gerçekleştirdi.

Yarışmayla, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartarak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesini sağlayarak çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Dereceye giren tezler açıklandı

Çevre Vakfı’nın internet sitesi (www.cevrevakfi.org.tr) üzerinden yapılan başvurular, vakfın bilim danışma kurulu tarafından yapılan ön incelemenin ardından jüri üyelerine gönderildi. En başarılı tezler, jüri üyelerinin tezlerle ilgili raporları hazırlamasının ardından sırasıyla bilim danışma kurulu, yönetim kurulu ve mütevelli heyetinin değerlendirmelerinin ardından belirlendi.

Enerji verimliliğini konu edinen İstanbul Teknik Üniversitesi(İTÜ)’nden Dr. Hazal GÜLHAN, “Enerji Verimli Atıksu Arıtımı İçin Yüksek Yüklemeli Aktif Çamur Prosesi” başlıklı tez ile birinciliğe, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi’nden Dr. Hıdır SERKENDİZ, “Türkiye’nin Kuraklık Hassasiyetine Çok Boyutlu Yaklaşım” başlıklı tez ile ikinciliğe, Gazi Üniversitesi’nden Dr. Merve BULUT ÖNGEN ise “Erken Yıllar İçin Doğa Temelli Eğitim Programı (Dotep-E)’Nin Okul Öncesi Çocuklarının Doğaya Ve Bilime Yaklaşımı İle Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi” başlıklı teziyle üçüncülüğe layık görüldü.

Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Kadriye Elif MAÇİN hazırladığı “Sıfır Atık Yönetiminin Çevresel Ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi” başlıklı tezi ile birinci Mansiyon ,
Gaziantep Üniversitesi’nden Dr. Elif KOÇAK hazırladığı “Ekolojik Ekonomi Üzerine Üç Makale: Ab Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Çevresel Regülasyonlar Ve Teknolojik İnovasyon “ başlıklı tezi ile ikinci mansiyon, Atatürk Üniversitesi’nden Dr. Muhammed Raşit ÖNER “Bipolar Membranlı Elektrodiyaliz Prosesi İle Amonyum Klorür Ve Sodyum Klorür Çözeltilerinden Amonyak, Sodyum Hidroksit Ve Hidrojen Klorür Üretiminin İncelenmesi” başlıklı tezi ile üçüncü Mansiyon ödülüne layık görüldüler.

Değerlendirme kriterleri

Başvurular değerlendirilirken; çalışılan konunun orijinallik derecesi, başvuru yapılan alana etkisi, sağlayacağı yaygın etki, tezden elde edilen yayınlar, tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller, tez çalışmasıyla ilgili patentler/faydalı modeller, tezin dahil olduğu projeler, tezin basım ve sunuş kalitesi gibi ölçütler esas alındı.

Ödül töreni çevrimiçiortamda düzenlendi

Tez yazarlarının, tez danışmanlarının, jüri üyelerinin, bilim çevresinden akademisyenlerin, vakıf yöneticileri ile Çevre Vakfı takipçilerinin katıldığı çevrimiçi toplantı uygulamasıyla ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan törenle ödüller sahiplerini buldu. Değerlendirme sonunda birinciye 25 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül takdim edildi. 2024 Doktora Tez Ödülleri için önümüzdeki günlerde duyuruya çıkılacağı belirtildi.

Dereceye Giren Tezler :

Doktora Tezini Hazırlayan Tez Başlığı Danışmanı Üniversitesi
1. Hazal GÜLHAN Enerji Verimli Atıksu Arıtımı İçin Yüksek Yüklemeli Aktif Çamur Prosesi Prof. Dr. İzzet Öztürk İstanbul Teknik Üniversitesi
2. Hıdır SERKENDİZ Türkiye’nin Kuraklık Hassasiyetine Çok Boyutlu Yaklaşım Prof. Dr. Hasan TATLI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
3. Merve BULUT ÖNGEN Erken Yıllar İçin Doğa Temelli Eğitim Programı (Dotep-E)’Nin Okul Öncesi Çocuklarının Doğaya Ve Bilime Yaklaşımı İle Duygu Düzenleme Becerilerine Etkisi Prof. Dr. Ebru ERSAY Gazi Üniversitesi

Mansiyon ödülüne layık görülen başvurular:

1. Kadriye Elif MAÇİN Sıfır Atık Yönetiminin Çevresel Ve Ekonomik Sonuçlarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Osman Atilla ARIKAN İstanbul Teknik Üniversitesi
2. Elif KOÇAK Ekolojik Ekonomi Üzerine Üç Makale: Ab Ülkelerinde Ekonomik Büyüme, Çevresel Regülasyonlar Ve Teknolojik İnovasyon Doç. Dr. Mehmet Akif Destek Gaziantep Üniversitesi
3. Muhammed Raşit ÖNER Bipolar Membranlı Elektrodiyaliz Prosesi İle Amonyum Klorür Ve Sodyum Klorür Çözeltilerinden Amonyak, Sodyum Hidroksit Ve Hidrojen Klorür Üretiminin İncelenmesi Prof. Dr. Osman Nuri ATA Atatürk Üniversitesi