Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

Hakkımızda

HAKKIMIZDA
Ç

evre alanında evrensel düzeyde öncü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile farklı mesleklere mensup bir grup çevre gönüllüsü tarafından 1997 yılında kuruluşu için resmi işlemleri başlatılan Çevre Vakfı, 1999 yılında ilgili kurumların onayıyla faaliyetlerine başlamıştır. Çevre Vakfı Sosyal, kültürel ve bilimsel kanallar vasıtası ile tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir.

ÇEVRE VAKFI,
  • Çevre bilincinin yaygınlaştırılması için resmi ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmış,
  • Ülkemizdeki çevre değerlerinin, tabii, tarihi ve kültürel varlıklarının korunması ve geliştirilmesi için yasalar çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapmış,
  • İletişim araçlarını kullanarak ve eğitim faaliyetlerinde bulunarak milli çevre politikaların geliştirilmesine katkı sağlamış,
  • Yeni, özgün ve sürdürülebilir faaliyetlerle çevre bilinci oluşturmak için projeler hazırlamaya devam etmektedir.
Ç

evre bilincini artırmaya ve çevre ahlakını geliştirmeye çalışan Çevre Vakfı, çevreye duyarlı bir kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır.

Çevre Vakfı;

Yapılan etkinliklerle, çevre sorunlarının temelinde yatan yanlış insan davranışlarının düzeltilmesine ve doğanın korunmasında sosyal çevrenin önemine dikkat çekerken, insana ve doğaya sevgi besleyen, ahlaki değerleri önemseyen, benlik duygularını kontrol altına almış, tasarruf ve sade yaşam kültürünü benimsemiş, kritik ve analitik düşünce yapısındaki fertlerden oluşan bir sosyal çevreyi hedeflemektedir.