Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

Çevre Vakfı’dan Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tezlerine Ödül 2021

Çevre Vakfı tarafından her yıl düzenlenen, ilgi ve başvuruların giderek arttığı “Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülleri” 2021 yılı değerlendirme süreçleri tamamlanmıştır. Çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkarmak, kaliteyi arttırmak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirmekte olduğumuz etkinliğe ilgi gösteren yeni doktora derecesini almış araştırmacılara, değerli tez danışmanlarına ve tezlerin değerlendirilmesinde emeği geçen juri üyelerine teşekkür ediyoruz.

Çevre boyutuna doğrudan veya dolaylı temas eden farklı disiplinlerde yapılan doktora tez çalışmaları, “Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülleri” etkinliğinin daha da zenginleşmesine ve hedeflenen amaca daha fazla hizmet etmesine katkı sağlamaktadır. 2021 yılı tez ödüllerine yapılan başvurulardaki konular; ulaştırma, ormancılık, iklim değişikliği, atıksu arıtım/geri kazanım, malzeme, mimari tasarım, şehircilik, sağlık, enerji, turizm, eğitim ve sosyoloji gibi çok farklı çalışmaları kapsamaktadır.

Aşağıda isimleri verilen ve ödül kazanan yeni doktoralı araştırmacıları ve tez danışmanlarını tebrik eder, etkinliğimize ilgi gösteren tüm araştırmacılara teşekkür ederiz.

Dereceye Giren Tezler :

Doktora Tezini Hazırlayan Tez Başlığı Danışmanı Üniversitesi
1. Taylan DOLU Farmasötiklerin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki Akıbetleri, Membran Prosesler İle Giderimleri Ve Farklı Tarımsal Uygulamalar İle Toprak Ve Bitkilere Geçişleri Prof. Dr. Bilgehan NAS Konya Teknik Üniversitesi
2. Beyza HATIRNAZ Ekolojik Yerleşkelerinin Ekolojik Etik Yaklaşımları Çerçevesinde Sınıflandırılması ve Ekolojik Etik Geliştirme Çalışması Doç. Dr. Ece KONAKLIOĞLU Gazi Üniversitesi
3. Cansu KURTULUŞ Uçucu Kül Esaslı Geopolimer Köpük Beton Özelliklerinin Geliştirilmesi Prof. Dr. Mustafa Serhat Başpınar Afyon Kocatepe Üniversitesi

 

Mansiyon ödülüne layık görülen başvurular:

Hatice YEŞİL Selective Separation and Recovery of Heavy Metals from Sewage Sludge via Integrated Anaerobic Bio-Leaching and Membrane Processes Prof. Dr. A. Evren Tuğtaş Marmara Üniversitesi
Kübra HAYDARASLAN Binaların Tasarım Stratejilerinin Simülasyon Optimizasyonuna Dayalı Olarak Değerlendirilmesi: Çok Katlı Konut Yapıları : TOKİ Örneği  Prof. Dr. Yalçın YAŞAR Karadeniz Teknik Üniversitesi
Betül KAPLAN Gebelikte Bisfenol A Maruziyetini Önlemeye Yönelik Eğitimin Anne İdrar Bisfenol A Düzeyine Etkisi Prof. Dr. Tülay ORTABAĞ Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Yasin ÖZAY Antep Fıstığı İşleme Tesisi Atık Sularının Arıtım-Su Geri Kazanım Performansının İncelenmesi Ve KatıAtıklarından Fenolik Bileşiklerin Geri Kazanımı Prof. Dr. Nadir DİZGE Mersin Üniversitesi