Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

2023 Dünya Çevre Günü Basın Duyurusu

Değerli Çevre Dostları,

Bugün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Bu önemli günün etrafında, çağımızın en ciddi sorunlarından biri olan plastik kirliliğini çözmek üzere harekete geçmek zorundayız. Gezegenimiz plastik atıklar içinde boğuluyor ve bu konunun aciliyetini kabul etmenin ve uygulanabilir çözümler bulmak için kararlı bir şekilde aksiyon almanın tam zamanı.

Plastik kirliliği en derin okyanuslardan en yüksek dağlara kadar ekosistemimizin her köşesine sızmış durumda. Bu kirlilik, çevremize, vahşi yaşamımıza ve nihayetinde kendi sağlığımıza ve refahımıza zarar veren sessiz bir tehdittir. Ancak bu krizin ortasında umut var. Gelgiti tersine çevirecek ve plastik kirliliğinin zincirlerinden kurtulmuş bir gelecek ortaya çıkartacak güce sahibiz.

Bu acil sorunla mücadele etmek için plastik kirliliğini köklerinden ele alan çok yönlü bir yaklaşım benimsemeliyiz. Ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışan bireyleri, toplulukları, endüstrileri ve hükümetleri içeren kapsamlı bir strateji sayesinde bu sorunu çözüme kavuşturmak hiç de zor değil.

Bizler çevre bilincini artırmaya ve çevre ahlakını geliştirmeye çalışan Çevre Vakfı olarak bu önemli soruna yönelik çözümler öneriyoruz:

Her şeyden önce, tek kullanımlık plastiklerin üretim ve tüketimini azaltmaya öncelik vermeliyiz. Birkaç dakika için kullanılan bir plastik poşetin çevremizde yüzlerce yıl kalabileceğini düşünmek endişe verici. Yeniden kullanılabilir alternatiflerin kullanımını teşvik etmeli ve sorumlu tüketim alışkanlıklarını desteklemeliyiz. Bunun yanında, yeniden kullanılabilir poşet, şişe ve çatal-bıçakların benimsenmesi ve plastik içermeyen seçenekler sunan işletmelerin desteklenmesi de önemlidir.

İkinci olarak, geri dönüşüm evrensel bir norm haline gelmelidir. Geri dönüşüme öncelik veren ve uygun bertarafı teşvik eden etkili atık yönetim sistemleri uygulamaya konulmalıdır. Devletler, plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesini kolaylaştırmak için altyapı ve teknolojiye yatırım yapmalıdır. Ayrıca, geri dönüşümün önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve eğitim programları sunmak toplumumuza sorumluluk duygusu aşılayacaktır.

Üçüncü olarak, inovasyon ve teknolojik ilerlemeler plastik kirliliğinin ele alınmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Üretimde, çevre dostu ve sürdürülebilir alternatif malzemeler bulmaya yönelik araştırma ve geliştirme çabalarını desteklemeliyiz. Bu konunda özellikle biyo temelli plastikler, yenilenebilir kaynaklardan elde edildikleri için çevre üzerindeki etkileri daha azdır ve bu çevremiz için umut verici çözümler sunmaktadır. Bu teknolojilere yatırım yapmak, plastik kirliliğinin artık bir tehdit olmadığı bir geleceğin yolunu açacaktır.

Meselenin devlet düzeyinde çözümü için plastiklerin üretimini, kullanımını ve bertarafını düzenleyen kapsamlı mevzuat ve politikalara ihtiyacımız var. Devletler, kendi öz kaynaklarını yavaş yavaş tüketen ve uluslararası bir sorun haline gelen bu durum için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmeli ve çevre dostu alternatifleri benimseyen işletmeler için elverişli bir ortam oluşturmalıdır. Kamu-özel sektör ortaklıkları inovasyonu teşvik edebilir ve daha büyük ölçekte sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesini destekleyebilir. Ayrıca, hükümetler, işletmeler ve sivil toplum arasındaki işbirliği çok önemlidir.

Son olarak, eğitim ve farkındalık çalışmaları bu konuda kilit öneme sahiptir. Bizler Çevre Vakfı olarak bu konuda yetkin akademik üyelerimizle bilinçlendirme konferansları, sürdürülebilir çevre için sempozyumlar ve paneller düzenlemekteyiz. Vatandaşlarımızı ve özellikle de öğrencilerimizi, plastik kirliliğinin etkileri hakkında ve bir fark oluşturmak için atabilecekleri adımlar konusunda bilgilendirerek bilinçlendirmekteyiz. Çevre bilinci eğitimini okul müfredatlarına entegre etmek ve bu harekete halkımızın katılımını sağlamak ve değişime ilham vermek için farkındalık kampanyaları yürütmekteyiz. Erken yaşlardan itibaren çevresel sorumluluk duygusunu teşvik ederek, gezegenimizi korumaya kararlı, çevreye duyarlı ve çevre ahlakına sahip bir nesil oluşturmak için tüm gayretimizi sarf etmekteyiz.

Sonuç olarak, plastik kirliliğine karşı verilen mücadele gezegenimizin hayatta kalması için önemli bir mücadeledir. Bu Dünya Çevre Gününde, kendimizi plastik kirliliğine çözüm bulma amacına adayalım. Azaltarak, geri dönüştürerek, yenilik yaparak, işbirliği yaparak ve eğiterek plastik kirliliğinin geçmişte kaldığı bir gelecek oluşturabiliriz. Unutmayalım ki, gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir gezegen bırakmak sadece bizim sorumluluğumuz değil aynı zamanda kutsal bir görevimizdir.

Teşekkür ederiz.

Çevre Vakfı Yönetim Kurulu

Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tez Ödülleri duyurusu hakkında tıklayınız.