Adres: Altunizade Mah. Yetimhane Sk. No: 8/3 Üsküdar – İstanbul
0 (216) 530 31 25
0 (216) 530 31 74

2020 Yılı Çevre Alanındaki En Başarılı Doktora Tezi Ödülleri Esasları

Amaç
Bu ödüllerin amacı, çevre alanında yapılan doktora tezlerinin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel katkılarını en üst seviyeye çıkartmak, rekabeti arttırıcı ve kaliteyi teşvik edici bir yol izlenmesi sağlamak ve çevre konusunda yapılan çalışmalarda farkındalık oluşturmaktır. 

Başvuru süreci
2020 yılı içinde biten tezler için ödül başvuruları 09 Nisan 2021 tarihine kadar alınacaktır. Başvuru;

 1. A) Öğrenci ve danışmanının beraber hazırlayacakları bir dosya ile vakıf adresine bizzat veya posta ile yapılır. Dosya içeriği aşağıda verilmiştir.

Ödül başvuru dosyasında sırasıyla istenen belgeler:

 1. En Başarılı Tez Ödülü Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmalıdır.)
  2. “En Başarılı Tez Ödülü” başvuru gerekçeleri (danışman ve öğrenci tarafından yazılmalı ve imzalanmalıdır)
  3. Tez savunma sınav tutanağı
  4. Tezin kabul edildiğine dair Enstitü Yönetim Kurulu kararı
  5. Tezin bir kopyası
  6. Tezden türetilen yayınların listesi
 • Listedeki yayın gruplaması; SCI, SSCI, AHCI yayınlar, diğer uluslararası dergilerdeki yayınlar, ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar, uluslararası konferans bildirileri, ulusal konferans bildirileri, patent, faydalı model vb. şeklinde olmalıdır.
 • Listede her bir yayının yazarları, yayının adı, yayınlandığı konferans/dergi ismi, yayınlandığı yıl, varsa DOI numarası, başvurunun gerçekleştirildiği yıla ait derginin etki faktörü belirtilmelidir.
 1. Tezden türetilmiş yayınların birer kopyası.
 2. B) Aday gösterilen tez 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında tamamlanmış ve enstitüden unvan alınmış olması gerekir.
  C) Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur ve bu başvuru hakkı yukarıda (B) maddesinde belirtilen zamanda kullanılabilir.

Değerlendirmeye Alınacak Tez Konuları
En başarılı tez ödülü için değerlendirmeye alınacak tez konuları aşağıda verilmiştir:

 1. Çevre ve Ahlak
 2. Çevre Felsefesi
 3. Çevre Sosyolojisi
 4. Tarihte Çevre Kültürü
 5. Edebi Metinlerde Çevre
 6. Çevre Hukuku
 7. Çevre Eğitimi
 8. Toplumsal Çevre Bilinci
 9. Din ve Çevre
 10. Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre
 11. Göç ve Çevreye Etkileri
 12. Şehircilik ve Çevreye Etkileri
 13. Sürdürülebilir Kalkınma
 14. Çevre ve İnsan Sağlığı
 15. Doğal afetler ve çevresel etkileri
 16. Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü
 17. İklim değişikliği
 18. Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 19. Temiz teknolojiler
 20. Yeşil tedarik zinciri 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Çevre Vakfına yapılan başvurular, Vakıf Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen 3 kişilik jürilere gönderilir. Jüri raporları, Bilimsel danışma Kurulunda değerlendirilir. Bilimsel Danışma Kurulu, değerlendirme sonuçlarını Vakıf Yönetim Kurulu’na sunar. Vakıf Yönetim Kurulu, o yıl için verilecek en başarılı tez ödülünü alanları belirler ve onay için Mütevelli Heyetine sunar. En başarılı tez ödülleri Mütevelli Heyetinin kararı sonrasında kesinleşir.

 Değerlendirme Kriterleri

En iyi tez ödülü başvuruları, aşağıdaki temel ölçütler referans alınarak puanlanır ve sıralı liste haline getirilir. Başvuruları değerlendirmesinde esas alınacak ölçütler şunlardır:

 1. a) Çalışılan konunun orijinallik derecesi
  b) Başvuru yapılan alana etkisi
  c) Sağlayacağı yaygın etki
  d) Tezden elde edilen yayınlar
  e) Tezin veya tezden çıkan yayınların aldığı ödüller
  f) Tez çalışması ile ilgili patentler/faydalı modeller
  g) Tezin dâhil olduğu projeler
  h) Tezin basım ve sunuş kalitesi

Sonuçların Açıklanması ve Ödül Töreni

Ödül alan tezler, her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfasından duyurulur.

Ödül Töreni, Vakıf Yönetim Kurulunun belirlediği bir tarihte yapılır. Tören tarihi önceden kamuoyuna duyurulur.

Ödüller
Birinciye : 5.000 TL
İkinciye : 3.000 TL
Üçüncüye : 2.000 TL

BAŞVURU İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ DOLDURUNUZ

Adayın Adı Soyadı (Zorunlu)
Mezun Olduğu Üniversite Adı (Zorunlu)
Mezun Olduğu Programın Adı (Zorunlu)
Bağlı Olduğu Enstitünün Adı (Zorunlu)
Mezuniyet Tarihi (Zorunlu)
Tezin İsmi (Zorunlu)
Tezin Savunulduğu Tarih (Zorunlu)
Tez Danışmanın Ünvanı/Adı-Soyadı (Zorunlu)
Tez Danışmanın E-Postası (Zorunlu)
Tez Danışmanın Mobil Telefonu (Zorunlu)
Eşdanışmanın Ünvanı/Adı-Soyadı
Eşdanışmanın E-Postası
Eşdanışmanın Mobil Telefonu
Başvuruya eklenen belgeler (Zorunlu, belgeleri sıkıştırılmış olarak gönderiniz)
Beyan ettiğim yukarıdaki bilgiler ile ekteki belgeler doğrudur. Beyanlarımda bir yanlışlık, eksiklik veya aykırılık olması durumunda ödülün geri alınmasını şimdiden kabul ediyorum.
Adres (Zorunlu)
E-Posta (Zorunlu)
Basvuru Tarihi (Zorunlu)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Aday gösterilen tezin bir önceki takvim yılı (1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında) içerisinde tamamlanmış ve adayın enstitüden unvan almış olması gerekir.

2. Her tezin yalnızca bir başvuru hakkı mevcuttur.

Not: Herhangi bir problem ile karşılaştığınızda bilgi@cevrevakfi.org.tr adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.